Oparty na nauce

Niezależne badanie dotyczące skuteczności metody Metabolic Balance

Badanie to opublikowano w „Journal of Nutrition and Metabolism”  
pod koniec grudnia 2010 roku. Pokazuje ono, że program Metabolic Balance jest niezwykle skutecznym programem utraty wagi, który ma również pozytywny wpływ na jakość życia.

Zostało przeprowadzone we współpracy z Zakładem Zarządzania Jakością i Medycyny Społecznej Centrum Medycznego Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Fryburgu. Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że dzięki Metabolic Balance osoby z nadwagą mogą skutecznie zredukować wagę i utrzymać efekty tej redukcji w dłuższej perspektywie.

Naukowcy byli jednocześnie zaskoczeni znaczną poprawą wyników badań krwi uczestników programu, a także ich pozytywnymi wypowiedziami, które wyrażały wyraźną poprawę jakości ich życia osobistego i społecznego.

Trwała poprawa jakości życia

Powszechnie akceptowaną miarą długoterminowego sukcesu ambulatoryjnych programów odchudzania jest redukcja początkowej masy ciała o co najmniej 5%, w okresie co najmniej jednego roku.
62,5% uczestników programu metabolicznego Metabolic Balance spełniło ten warunek.

Łącznie 31,1% uczestników programu straciło ponad dwukrotnie więcej niż zalecana waga, czyli ponad 10% ich początkowej masy ciała.

W badaniu ewaluacyjnym innego ambulatoryjnego programu odchudzania tylko 50% uczestników osiągnęło cel 5% utraty wagi, podczas gdy tylko 20% uczestników straciło co najmniej 10% swojej wagi.

Wyraźnie zauważalne pozytywne zmiany
w Twojej jakości życia 

Przy ocenie wyników badań wskazano na pozytywne zmiany wartości krwi związane z utratą masy ciała. Refleksja uczestników na temat wyraźnej poprawy jakości ich życia zdrowotnego była kolejnym pozytywnym wynikiem.

Na początku badania tylko 38% uczestników stwierdziło, że jakość życia nie ucierpiała w żaden sposób wraz z pogarszającym się ich stanem zdrowia. Większość uczestników jednak bardzo się na to uskarżała.
Po roku uczestnictwa w programie aż 68% pacjentów przyznała, że jakość ich życia znacznie się poprawiła.

Na początku badania 27% klientów miało poważne problemy zdrowotne. Po roku liczba ta spadła do 11,3%.

Równowaga metaboliczna i zespół metaboliczny

Kolejny wynik badania wskazuje, że zmiany w odżywianiu wprowadzone przez  program Metabolic Balance znacząco wpływają na objawy zespołu metabolicznego (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie i zaburzenia gospodarki lipidowej).

Po roku 76% uczestników badania Metabolic Balance, cierpiących
na zespół metaboliczny, nie spełniało już kryteriów tej diagnozy.

Encuentra un asesor en tu zona