Sprawdź oryginalność swojego planu!
Aby sprawdzić, czy Twój plan żywieniowy jest autentyczny, wprowadź tutaj kod potwierdzający.
Ten kod można znaleźć w swoim planie żywieniowym.

Jeśli chcesz sprawdzić oryginalność planu Metabolic Balance, utworzonego przed 18.02.2013, wyślij e-mail na adres: original@metabolic-balance.com. 
Niezwłocznie odpowiemy na Twoje zapytanie.

Glückwunsch! Ihr Ernährungsplan ist ein Metabolic Balance Original. Wir freuen uns über Ihren Erfolg!
Leider ist Ihr Plan kein Metabolic Balance Original. Gerne können Sie uns kontaktieren!