Sprawdź oryginalność swojego planu!
Aby sprawdzić, czy Twój plan żywieniowy jest autentyczny, wprowadź tutaj kod potwierdzający.
Ten kod można znaleźć w swoim planie żywieniowym.

Jeśli chcesz sprawdzić oryginalność planu Metabolic Balance, utworzonego przed 18.02.2013, wyślij e-mail na adres: original@metabolic-balance.com. 
Niezwłocznie odpowiemy na Twoje zapytanie.

Congratulations ! Your nutrition plan is a Metabolic Balance original.
Unfortunately, your plan is not a Metabolic Balance original. Please get in touch with us: team@metabolic-balance.com